LADJE-A LOUIS-FERDINAND CELINE

CARAIBEDITIONS
Date de parution : 12/10/2022
ISBN : 9782373111361
20.00 €
 
En stock
- +
 
 
Traduction en créole de Guerre : Adan sé maniskri Louis-Ferdinand Céline la éti yo viré-touvé a té ni an boul dé-san-senkant fey-papié ki sé an roman ki ka pasé adan Les Flandres pannan Bidim Ladjè a. Epi transkripsion maniskri-tala ki pa ritravay, ki matjé apochan dé lanné apré Voyage au bout de la nuit (1932) té paret, an mòso fondal-natal adan ev matjè-a ka tijé gran jou. Davwè Céline, ant rakontaj-lavi ek liv imajinasion, ka lévé an vwel asou lespérians fondal lekzistans-li : dépotjolay kò'y ek lespri'y la asou larel-goumen an, adan « labatwè toutwonlatè a ki vini dekdek la ». Nou ka suiv konvalésans brigadié Ferdinand dépi lè-a éti, apré i té trapé an bles sérié menm, i viré pwan lakat asou savann-goumen an jik lè i bay-alé Lonn. Adan lopital Peurdu-sur-la-Lys la éti an enfimiez ki ni vis nan kò'y té ka otjipé di'y, Ferdinand vini bon konpè an mako, Bébert, i fè zwel-séré épi lanmò ek i ka kaskod épi ladestiné-a ki té prévwè ba'y la jis a moman-tala. An lépok brital dézilizion ek an priz konsians matjè-a poko jen té abòdé adan kanman an rakontaj litérè ka aparet isiya adan limiè pli kri'y. Ven lanné apré 14, lè-pasé, « toujou boulé épi loubliyans », ka pwan « ti mélodi nan chimen ki pèsonn pa té mandé'y ». Men i ka rété vivan, enposib pou bliyé, ek Ladjè-a ka témwayé di sa otan ki larestan sé liv Céline la.
  • ISBN : 9782373111361
  • Titre : LADJE-A
  • Auteur : LOUIS-FERDINAND CELINE
  • Editeur : CARAIBEDITIONS
  • Nb Pages : 240
  • Largeur : 130
  • Hauteur : 200


Plus de 20 000 références Tous domaines confondus
 
Daudin Distribution - 2013 - Tous droits réservés